ets a:apunt del dia

apunt del dia


imatge_kiruna.cat

La independència com a filosofia de funcionament sistèmic: la perfecció d'un sistema integrat complex de moltes peces petites i úniques i totes elles útils que encaixen a la perfecció i són capaces de funcionar com un tot si s'organitzen i s'estructuren de la forma més eficaç i eficient per adaptar-se constantment al seu entorn conforme aquest (i ell mateix) va canviant.

EVOLUCIÓ. REORGANITZACIÓ I APRENENTATGE CONSTANT. PERFECCIÓ. MÓN. VIDA.

El procés de construcció nacional de Catalunya i la seva independència de l'Espanya actual és això, UN PROCÉS. I cal anar-lo cultivant des de tots els diferents àmbits a la vegada: polític, econòmic, social, biològic, cultural, democràtic-participatiu, educacional, internacional (i un llarg etc.). Cal doncs recordar que venim d'un lloc, el darrer viscut, i que aquest lloc darrer ve d'un moment històric anterior també. I cal també recordar constantment i pensar amb perspectiva que el procés no finalitzarà quan nosaltres deixem de ser-hi.

Perquè, quan parlem d'independència no parlem tan sols d'una proclamació i prou, sinó d'una forma de concepció del món i de la vida i de l'entorn i de l'evolució. Evidentment és des d'un Govern Polític que es poden generar -en la mesura de la força que hi tens representada- estructures d'estat que ajudin a fer avançar aquest procés de vida independent des de tots els seus àmbits. PER AIXÒ ENS HI JUGUEM TANT, PER AIXÒ ÉS IMPORTANTÍSSIM PODER GOVERNAR.

Ara bé, és cert que no pots aconseguir ampliar la teva forma de veure les coses si no tens algú al costat amb el qual treballes que entengui la construcció de + evolució des del mateix punt de vista que tu: en equip, entre tots, i amb cada vegada més canals de poder donar opcions d'escollir a totes les persones -generar més autonomia, més maduresa d'assumir responsabilitats a la gent; més capacitat social de ser els propis protagonistes de la nostra història amb tot el que implica: Drets i Deures-.

Continuar avançant essent responsables del que som i generem tot interaccionant amb els demés. I sentir-nos el món, la vida, com a nostra. Recordar, constantment, que som part imprescindible i per tant necessària d'aquesta gran història de la humanitat. I Ser i Dir per a servir-la, per a ajudar-la, per a esdevenir-la de la millor manera possible. Som el món, som la vida. Per què, sinó, estem aquí?.

EVOLUCIÓ. REORGANITZACIÓ I APRENENTATGE CONSTANT. PERFECCIÓ. MÓN. VIDA.

Etiquetes