ets a:laboratori de paraules / poesia / passat, futur, present

passat, futur, present


El passat.
Està prou bé.
Per recordar
els orígens i
repassar
les petjades
d'on venim;
de qui i de què
estem fets.

Per poder donar
gràcies a totes
les oportunitats
que hem tingut
fins ara i
ens han permès
arribar on som;
ser allò que som.

El futur.
Està prou bé.
Perquè et permet
idear somnis i
imaginar coses
que encara no són;
crear il·lusions
i esperances
-compartides-
que dónen
sentits nous
constantment
a la vida.

És aquell qui
genera la possibilitat
del canvi, el
creixement personal
a través de la
idea del procés.

El present.
És ell, el present,
el qui esdevé allò
que anomenem vida.
És l'ara i l'aquí;
el qui ens fa
sentir i ser.

És el moment actual
-el dir, el fer,
el pensar-,
la combinació
perfecta d'acció
i de pensament.

Allò que ens
conforma a
cada moment
determinat,
allò que ens
caracteritza
com a aquell tot
que esdevenim.

Etiquetes