ets a:passió

passió


imatge_kiruna.cat

LAVIDA ÉS PASSIÓ.

Més o menys
intensa, constant, conscient,
oportuna, compartida, equilibrada,

volguda, raonada, prioritària,
necessària, sentida, incongruent,
compresa, visible, justificada;
delimitada, secreta, punyent.

Però la vida és passió.
I és aquesta la que
ens fa experimentar
l'emoció de sentir-nos vius.

LA VIDA ÉS PASSIÓ.

Etiquetes